O MCK

Miejskie Centrum Kultury
Al. Wolności 4
34-300 Żywiec
dyrektor - mgr MAREK REGEL
tel. 33 475 11 60

 

 

 

Numery telefonów:

SEKRETARIAT: 33 475 11 60

KADRY: 33 475 11 60

ADMINISTRACJA: 33 475 11 67

KSIĘGOWOŚĆ: 33 475 11 63

 DZIAŁ ORGANIZACYJNY: 33 475 11 70

SPRZEDAŻ BILETÓW: 33 475 11 65


mail: mck@mck.zywiec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
posiada adres: /MCKZywiec/SkrytkaESP

BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ ŻYWIEC:
36 8137 0009 0034 4205 2000 0010
NIP: 553-22-97-428
REGON: 072915769

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Miejskiej, utworzoną w wyniku likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Kultury i Sportu w Żywcu oraz na bazie Amfiteatru pod Grojcem i klubów środowiskowych przejętych z Zespołu Zamkowo - Parkowego w Żywcu.

Celem instytucji jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców  Żywca  poprzez tworzenie  i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz  sztuki profesjonalnej      i amatorskiej.  Ważnym  zadaniem  jes t koordynacja działań  kulturalnych mająca  na celu rozwijanie zaangażowania  i aktywnego  uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym miasta.

Zgodnie z ustawą o prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutem Miejskiego Centrum Kultury realizowane są następujące zadania:

• organizowanie przeglądów, koncertów i festiwali

• prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

• prowadzanie różnorodnych sekcji i kół zainteresowań
(sekcje teatralne, sekcje muzyczno- wokalne, sekcje tańca, sekcje rytmiki, sekcje aerobicu, sekcje modelarstwa, sekcje plastyczne, warsztaty dziennikarskie, zajęcia kulturalne i artystyczne,)

• prowadzenie nadzoru merytorycznego nad działalnością podległych klubów środowiskowych:
- Klub "SENIOR+" ul. Sporyska 39, 34-300 Żywiec tel. 33 475 07 92, email: globik@mck.zywiec.pl
- Klub "PAPIERNIK" ul. Ks. Pr.St. Słonki 23,34-300 Żywiec tel. 33 475 66 86, papiernik@mck.zywiec.pl
- Klub "ŚRUBKA" ul. Grunwaldzka 13 tel. 33 475 07 93 email - srubka@mck.zywiec.pl  
-Klub MCK OGRÓDEK
34-300 Żywiec, Osiedle Parkowe, 
tel. 33 475 07 95, e-mail:ogrodek@mck.zywiec.pl
-Żywiecka Szkoła Folkloru z siedzibą w Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej w  Żywcu przy ul. Zamkowej 4, tel. 33/861 34 20

• organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki

• pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych

 

W celu uzupełnienia oferty zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych Centrum współpracuje z Pełnomocnikiem Burmistrza d/s Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, fundacjami i wszystkimi chętnymi do współpracy na rzecz rozwoju działalności kulturalnej. W Miejskim Centrum Kultury organizowane są różnego rodzaju konferencje, sympozja, inauguracje, uroczystości okolicznościowe, występy zespołów, kapel oraz spektakle teatralne i operetkowe..


Załączniki: