PRZEGLĄD "PIOSENKI MOJEJ MAMY"

 

 

    

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu Przeglądu "Piosenki Mojej Mamy "

25-26 maja 2022 przesłuchania

4 czerwca 2022 Koncert Galowy w Amfiteatrze pod Grojcem

Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście  lub przesłać e - mailem lub pocztą do dnia 18 maja 2022

( Regulamin i karta zgłoszenia w załączniku)

Zapraszamy serdecznie !!!

 

Regulamin

Karta zgłoszenia - Przegląd PIOSENKI MOJEJ MAMY 2022