ŻYWIECKA SZKOŁA FOLKLORU

WYNIKI III EDYCJI KONKURSU pt. ,,TRADYCYJNA CHOINKA"

 

Wynik III edycji konkursu pt. „Tradycyjna choinka”

 

W kategorii Przedszkola

Przedszkole nr 11 im. Rodziny Komorowskich – II miejsce

W kategorii Szkoła Podstawowa kl. 1 – 3

Zespół Szkolno Przedszkolny  nr 2 w Żywcu im. Orła Białego – I miejsce

                                    W kategorii Szkoła Podstawowa kl. 4 – 8                

Szkoła Podstawowa nr 5 w Żywcu – I miejsce

Szkoła Podstawowa nr 3 w Żywcu – II miejsce

                               Szkoła Podstawowa nr 2 w Żywcu – III miejsce      

W kategorii Gimnazjum

Zespół Szkolno Przedszkolny  nr 2 w Żywcu im. Orła Białego – I miejsce